D´acord amb la LO 15/1999 de Protecció de Dades Personals vostè dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals facilitades, que seran incorporades al fitxer del que és titular Cal Caminer, la finalitat del qual és la gestió fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual, així com l’enviament d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

També l´informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correu a Cal Caminer, Carretera de Tàrrega, 3 CP 25341 Guimerà o per correu electrònic a info@calcaminer.com.